* * گلچین صفاسا www.safasa.com - مطالب ابر سرما


شگفتـی های بـرف و سـرما در زمستـان

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

*

ص.فا . :»

این روزها بد جور یخ زدم احساسم خیالاتم قلبم همه چی من یخ زده بد جور تا کنون اینجوری نشده بودم ای بسا اندیشه و روح و خیالات بهارانه ی من که خیلی هم داغ و سرزنده بودن با یک توده ی سرما یا کوه یخ برخورد کردن !!! نمی دونم کی این یخ ها آب بشه با این همه مهم نیست گاهی نیاز هست یخ بزنیم مانند رضا در داستان بلند در امتداد حسرت که دیشب پس از 5-6 ماه بقیه اش رو هم خوندم من جای رضا بودم یاسی رو کشته بودم ! گاهی مهر و محبت و وفاداری زیادی برای برخی خوب نیست ( عاقبت گرگ زاده گرگ می شود و ترحم بر پلنگ تیز دندان ، ستم کاری بود بر گوسپندان ! و بار کج به منزل نمی رسد و کبوتر با کبوتر باز با باز و هر چه کنی به خود کنی * گر همه نیک و بد کنی و من آنم که من دانم و عشق اول جنگی و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود و که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها و ... هر کسی که اینجا حس + به من داره و توی دلش عشق من موج می زنه ! بدونه که ص.ف.ا برای همیشه از دخترکان عروسک باز جدا شد و یخ زده ! چه عشقی چه کشکی ؟ خیالات و سرابی و عروسک بازی بیش نیست ! بسمه هر چی موج+ فرستادم نق و نوق و موج - دریافت کردم  در ادامه ...


ادامه مطلب

برچسب ها: برف ، یخ ، زمستان ، عکس ، سرما ، سوز و سرما ، یخبندان ،

* * ★❤★❤ انتشار مطالب فقط با ذکر منبع : گلچین صفاسا www.safasa.com مجاز است❤کپی از نوشته های شخصی من ممنوع ★ اینستاگرام گلچین صفاسا @safasa_com